invloed vanuit de omgeving ( goede en slechte raad)