Drama driehoekDe aanklager, het slachtoffer en de redder

INNERLAND | Dramadriehoek kl

De Dramadriehoek bestaat uit:

  • De aanklager.
  • De redder.
  • De slachtoffer.

Dat zijn minder effectieve, niet-gelijkwaardige rollen waarin je terecht kunt komen  We helpen je even op weg met wat we bedoelen.

De Redder
Sommige gastvrouwen nemen de rol van redder aan. Maar om iemand te redden heb je een slachtoffer nodig. De vraag is dan, wil het slachtoffer wel gered worden of kan deze het zelf oplossen en geef je ongevraagd advies of de helpende hand? Mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel nemen snel de rol van redder aan.

Wat beter werkt, is de situatie en behoefte(n) van de ander in beeld te brengen en de ander aan te sporen om zelf tot een oplossing te komen. M.a.w niet in de slachtofferrol, maar de gast bewegen om zelf tot actie te komen.

Het Slachtoffer
Voor gasten in de slachtofferrol is het prettig om mensen om hen heen te hebben die ze gaan redden. Soms ook wel even lekker om de slachtofferrol nemen en even geen verantwoordelijkheid te hebben. Als een slachtoffer afhankelijk wordt van de redder, dan kan de Redder ook geconfronteerd worden met commentaar in een verwijtbare sfeer, zo van: ‘je zei toch dat ik dit moest doen?, ‘lekker hoor, door jou is het niet gelukt’. Je snapt wel dat is een bodemloze put.

De Aanklager
De aanklager ligt de schuld uiteraard altijd bij de ander. Opmerkingen als ‘zie je wel, je kunt het niet’ of  ‘ik kan ook niets aan je overlaten. Nou, dat heb je dan maar weer mooi verknalt’. De aanklager komt dus altijd met kritiek. De ander kan zich dan wellicht nog redden door in de slachtoffer rol te springen. Beide zitten dan in de DRAMADRIEHOEK

Allemaal bekende rollen, maar zijn deze ook  effectief?
Nee, de vraag is dan hoe blijf ik uit de dramadriehoek en zorg ik dat de ander dit ook doet? De eerste stap hiervoor is bewustwording. Zien wat er gebeurt en begrijpen wat je rol en aandeel is in het geheel. Een persoon die op een dergelijke, volwassen manier naar zichzelf kijkt en verantwoordelijkheid wil nemen voor haar gedrag komt verder in de hulpverlening.

In plaats van:

  1. In plaats van redden, zet ik me in om de ander te helpen. Dus om deze zelf de verantwoordelijkheid te laten nemen.
  2. In plaats van slachtoffergedrag Ga ik hulpvragen stellen om zelf tot actie te komen in het bereiken van reële doelen.
  3. In plaats van aanklagen, leg ik de schuld niet bij een ander, maar kijk ik ook naar mijn aandeel.

Drie maal wordt de verantwoording dus neergelegd waar deze thuishoort
Onderstaande komische video’s van Fianne Faber  geven een aardige weergave die ook in inloophuizen voorkomt. We hoeven er niet veel over te zeggen. Bekijk ze eens kritisch. Zie je iets bekends? Dan is het tijd om hier verandering te brengen…..:-).

Deel 2

Deel 3

Deel 4