Stel grenzen!

Bescherm je grenzen
Als gastvrouw kun je soms in vervelende situaties terecht komen. Je gaat namelijk om met mensen. Daarom is een professionele afstand tussen jou en de gast verstandig. Het is belangrijk dat je je eigen grenzen bewaakt. Maakt een gast daar misbruik van, dan kun je daar beleefd op wijzen.

Wat moet je niet doen of voorkomen:

 • Persoonlijke aandacht die verder gaat dan het inloophuis alleen (bij mensen thuis op bezoek gaan);
 • je opwerpen als persoonlijke buddy;
 • hulp bieden waar niet om gevraagd is;
 • collega’s uit te sluiten;
 • jezelf belangrijker maken dan nodig is;
 • artsen en behandelaars van de gasten aanvallen;
 • overdreven verantwoordelijk voelen voor een gast;
 • ontnemen van de verantwoordelijkheid en keuzes;
 • de neiging om zaken voor de ander in te vullen of te denken
 • bekritiseren van anderen om wie ze zijn of in geloven;
 • medische behandelingen adviseren, aan of af te raden;
 • beoordelingen geven over relaties een gast;
 • cadeaus  of geld aan te nemen, anders dan voor het inloophuis zelf.

TIP wees voorzichtig wat je deelt op sociale media, de gasten kunnen dat ook vaak zien! Laat ook geen gasten toe op je persoonlijke Facebook etc.