EMDR

EMDR Wat is dat?
EMDR speelt direct in op de nare gevoelens die kunnen ontstaan bij traumatische gebeurtenissen die men eerder heeft meegemaakt.dat kan ook een behandeling zijn.

In de onderstaande video wordt het uitgelegd wat EMDR betekent. EMDR wordt vooral toegepast bij PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom) Voordeel van deze methode is dat hij snel is en niet de hele geschiedenis van een  patiënt oprakelt.

Herbeleven en afzwakken
De EMDR-therapeut, laat die gevoelens herbeleven en zwakt die gevoelens vervolgens af. Een goed voorbeeld zijn verkeersslachtoffer, veteranen. Verkeersslachtoffers maar ook kankerpatiënten kunnen daar baat bij hebben

Wat is EMDR?

EMDR bij jongeren